T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Mardin Midyat İlçe Halk Kütüphanesi

Organizasyon şeması

Yücel ŞEN :                 Müdür

Eyüp ÇELİK :               Kütüphaneci

Nesrin CANDEMİR :    Kütüphaneci

Alaaddin ACAR :          V.H.K.İ.

Abdurrahim ACAR :     Bilgisayar İşletmeni

Sami ACAR :               Tekniker

Yusuf ÖLMEZ:             Hizmetli

M. Latif ATAÇ :             Hizmetli

Sabire AKSOY :           Hizmetli

Ramazan DEMİR :       Hizmetli

Meziyet ACAR :            DÖSİMM