T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Mardin Midyat İlçe Halk Kütüphanesi

Kitaplar

Katalog Tarama
 

Aradığım kitabın kütüphanenizde bulunup bulunmadığını nasıl bilebilirim?

Arama yapacağınız esere ilişkin arama bilgilerini girdikten sonra ayrıntılara ulaşmak için başlığına tıklamanız gerekmektedir.

              *Kullanılabilir yazanlarkaynak kütüphanede ve ödünç alınabilir anlamına gelir. 
              *Ödünç Verildi yazanlar; kaynağın okuyucu üzerinde olduğunu ifade eder.

İade Tarihi: Ödünç verilen materyalin kütüphanemize iade edileceği tarihi göstermektedir. 

Barkod: Materyallere teknik işlemler sonucu verdiğimiz barkod numarasıdır. 

Ayırt Et: Başka okuyucular üzerinde bulunan kitaplar için kütüphaneye gelmeden ayırtma işlemi yapılabilir. 

1. Online katalog taraması ile tespit edilen herhangi bir kitaba rafında ulaşabilmek için, o kitaba ait yer numarası gerekmektedir.  Yer numarasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2. Arama sonucunda ekranda beliren listede; her kitaba ait bir yer numarası bulunmaktadır. Bu yer numarası ilgili kitabın raftaki yerini belirtmektedir. Bu bilgiye ek olarak; kitaba ait niteleme bilgileri yanında o kitabın içerde olup olmadığı (rafta veya ödünçte) bilgisi de izlenebilmektedir. 

3. Yer numarası üç kısımdan oluşur (sınıflama/konu numarası, yazar numarası, yayın yılı). Esere verilen numaralar o eserin konusunu tam olarak tanımladığı gibi aynı zamanda kitabın raftaki adresidir. Numaraların hangi konuları temsil ettiğini bilmek kütüphanedeki araştırmalarınız için yararlı olacaktır. Yer numarasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

4. İncelemek ve ödünç almak istediğiniz kaynağı, katalog taraması sonucunda elde ettiğiniz yer numarasına göre rafında ara
manız gerekmektedir. Taramanız sonucunda eriştiğiniz yer numaranın aynısının raftaki eserin sırtında da bulunduğunu unutmamalısınız.