T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Mardin Midyat İlçe Halk Kütüphanesi

Sık Sorulan Sorular (SSS)


KÜTÜPHANE


Kütüphane nedir?


Kütüphaneler, bilgi kaynağı dediğimiz her türlü materyali (basılı ya da elektronik) toplayan ve bunları sınıflandırarak kullanıcıya sunan bilgi merkezleridir. Halk kütüphaneleri de bu tanımla birlikte yaşam boyu eğitime ücretsiz destek vererek bilgi kaynaklarından yararlanılan demokratik kuruluşlardır.  

Kütüphane anlamına gelen ve genellikle Batı dünyasında yaygın olarak kullanılan ‘bibliothek’ kelimesinin aslı Eski Yunancadır ve biblion kitap, theke saklandığı yer demektir. Türkçedeki kütüphane ise, Farsça ve Arapça kökenli kütüb (kitaplar) ile Farsça hane (ev) kelimelerinden türemiştir ve kitapların evi anlamına gelmektedir . Her iki dilde de kütüphane terimi, kitapların saklandığı yer anlamında kullanılmaktadır(Köklü, 2009). “Kütüphaneler, elde edilen bilginin toplanması, depolanması ve dağıtılması fonksiyonlarını gören hizmet işletmeleridir” Toplumsal gereksinimleri karşılamak için kurulan kütüphaneler, her türlü kayıtlı bilgi kaynağını bilgi gereksinimi olan kullanıcıya etkin biçimde sunar böylece bağlantı işlevini sağlamaktadır(Balcı, 2006).

Köklü, E.(2009).Müze, arşiv, kütüphane malzemesi ile kataloglama ilişkisi. Yayımlanmış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Balcı, Y.(2006). Kütüphane organizasyonları ve kütüphane personelinin motivasyon kaynakları- bir uygulama. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

 

 

Kütüphane hangi kuruma bağlı?


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

 

Kitap okumak bana ne kazandırır?


Bilgilendirir, zekayı geliştirir. Pratik düşünme yeteneği kazandırır. Algı düzeyini arttırır. Çocuk gelişimine çok büyük katkısı vardır. Konuşma becerisini arttırır. Öz güven kazandırır. Konsantrasyon yeteneği kazandırır. Hayal gücünü ve estetik anlayışı geliştirir. İletişimi ve sosyalleşmeyi sağlar.

 

Kütüphanenin tarihçesi nedir?

 

13.6.1972 tarihinde halkımızın hizmetine açılan kütüphanemiz, 2016 yılında Bakanlığımızca yaptırılan kısmi tadilat sonucu yenilenen binasında; 175 metrekare alanda 18000 materyal ile halkımıza hizmet vermektedir.
Kütüphanenizde staj yapabilir miyim?


Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde öğrenim gören ve zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Yönergesi doğrultusunda, Müdürlük olan kütüphanelerde, genel sağlık sigortası pirimi, öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarınca ödenmek koşuluyla, staj yapabilirler. Staj başvuruları, staj yapılacak kütüphanenin bulunduğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılır. 


 

Etkinlik ve duyurularınızdan nasıl haberdar olabilirim?


Etkinliklerimizden haberdar olmak için Etkinlik ve Duyuru Listemize kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduğunuzda gerçekleştirilecek etkinliklere dair sizlere e-posta ve sms ile bilgilendirme yapılmaktadır.


KÜTÜPHANE İŞLEYİŞİ


Kütüphane hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?


Hizmetlerimizden yararlanmak için üye olmamız yeterlidir.
Kütüphaneye gelmek suretiyle okuma salonunda koleksiyondan seçtiğiniz kitabı ya da kendi kitabınızı okuyabilir, farklı içerik ve konularda dergilerden yararlanabilir, ödünç kitap alabilirsiniz. 

Kütüphane hizmetleri için ücret ödemem gerekiyor mu?


Kütüphanedeki tüm hizmetler ücretsizdir. Ancak aldığınız kitabı kaybettiğiniz ve yıprattığınız takdirde kitabın aynısını satın alıp kütüphaneye iade etmeniz, piyasada bulunmadığı takdirde bedelini ödemeniz gerekebilir.

 

Üyelik şartları nedir?


Türk vatandaşı ve 6 aylık oturum almış herkes kimlik bilgilerini ibraz eden bir belge ile üye olabilir. 15 yaş üstü vatandaşlar e-Devlet üzerinden üye olabilirler.

 

Kütüphane çalışma saatleri nedir?


Okuyucu Salonumuz Hafta içi ve Cumartesi Günleri 08.00-17.00 (Öğlen Dahil) Açıktır.

İdari Birimler: Hafta İçi 08.00 - 17.00 

Ödünç Verme Birimi (Yetişkin): Hafta İçi ve Cumartesi günleri 08.00 - 17.00

Ödünç Verme Birimi (Çocuk): Hafta İçi ve Cumartesi günleri 08.00 - 17.00

İdari ve Ödünç Verme Birimleri Pazar ve resmi tatil günleri kapalıdır. 

Aradığım kitabın kütüphanenizde bulunup bulunmadığını nasıl bilebilirim?


Katalog Sorgulamasını kullanarak kütüphanemiz ve bakanlığımıza bağlı tüm halk kütüphanelerinin koleksiyonlarında arama yapabilirsiniz.

Arama yapacağınız esere ilişkin arama bilgilerini girdikten sonra ayrıntılara ulaşmak için başlığına tıklamanız gerekmektedir.


*Ekrandaki bilgiler;

Geçerli Yer: Kaynağın kütüphane içerisinde hangi bölümde olduğu bilgisini verir. (Yetişkin Bölümü, Geçici Derme, Çocuk Bölümü)

Yer Numarası: Kaynağın Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre; sınıflama numarası/konu numarası, yazar numarası, yayın tarihi ve cilt/kopya bilgisinden oluşturulmuş numaralardır. Not edilmeli ve kaynak ona göre aranmalıdır.
Yer Numarasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Durum: Kaynağın rafta ya da kullanıcıda olduğu ile ilgili kütüphane bilgisini içeren alandır. Bu alanda

              *Kullanılabilir yazanlarkaynak kütüphanede ve ödünç alınabilir anlamına gelir. 
              *Ödünç Verildi yazanlar; kaynağın okuyucu üzerinde olduğunu ifade eder.

İade Tarihi: Ödünç verilen materyalin kütüphanemize iade edileceği tarihi göstermektedir.

Barkod: Materyallere teknik işlemler sonucu verdiğimiz barkod numarasıdır.

Ayırt Et: Başka okuyucular üzerinde bulunan kitaplar için kütüphaneye gelmeden ayırtma işlemi yapılabilir.

1. Online katalog taraması ile tespit edilen herhangi bir kitaba rafında ulaşabilmek için, o kitaba ait yer numarası gerekmektedir.  Yer numarasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2. Arama sonucunda ekranda beliren listede; her kitaba ait bir yer numarası bulunmaktadır. Bu yer numarası ilgili kitabın raftaki yerini belirtmektedir. Bu bilgiye ek olarak; kitaba ait niteleme bilgileri yanında o kitabın içerde olup olmadığı (rafta veya ödünçte) bilgisi de izlenebilmektedir.

3. Yer numarası üç kısımdan oluşur (sınıflama/konu numarası, yazar numarası, yayın yılı). Esere verilen numaralar o eserin konusunu tam olarak tanımladığı gibi aynı zamanda kitabın raftaki adresidir. Numaraların hangi konuları temsil ettiğini bilmek kütüphanedeki araştırmalarınız için yararlı olacaktır. Yer numarasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

4. İncelemek ve ödünç almak istediğiniz kaynağı, katalog taraması sonucunda elde ettiğiniz yer numarasına göre rafında aramanız gerekmektedir. Taramanız sonucunda eriştiğiniz yer numaranın aynısının raftaki eserin sırtında da bulunduğunu unutmamalısınız.

 

Aradığım kitabı rafta nasıl bulabilirim?


Kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmaktadır. Kullanıcılarımız ihtiyaç duydukları kitaplara raftan kendileri erişim sağlamaktadırlar. Geçerli Yer Bölümü olarak Geçici Derme bölümünde olan yayınlar hafta içi saat 17.00'e kadar sağlanmaktadır. (Raf yetersizliği ve kullanım sıklığına göre kitaplar seçilerek Geçici Derme bölümünde tutulmaktadır.)

Aradığınız kaynağa erişiminizi kolaylaştıracak şekilde Raf başlarında yönlendirmeler bulunmaktadır.

Aranılan kaynağı rafta bulabilmek için izlenecek yöntemler;
1. Kütüphane Katalog Tarama ekranında, kaynağın koleksiyonda olup olmadığına bakmalısınız.
2. Tarama sonucunuzda herhangi bir sonuca erişemiyorsanız ya aradığınız kaynak koleksiyonda mevcut değildir ya da tarama kriterleriniz doğru girilmemiştir.
3. Tarama sonucunuzda kaynağın koleksiyonda mevcut olduğunu gösterir ekran bilgileri karşınıza geldiyse aşağıdaki açıklamalara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Buradaki bilgilerin doğru okunması ve not edilmesi kütüphane içerisinde erişimini kolaylaştırır.Aradığım kitap kütüphanede yok ise ne yapmalıyım?


Ankara’da başka bir halk kütüphanesinde bulursanız kitabı buradan gidip tekrar üye olmadan ödünç alabilirsiniz. Başka bir ildeyse kütüphanemize başvurabilirsiniz. Biz bu kitabı sizin için getirtebiliriz.

 

Kaç materyal(kitap, dergi vb.) ödünç alabilirim?


Bir defada en fazla 
3 (üç) materyal ödünç alabilirsiniz.

 

Ödünç aldığım materyal(kitap, dergi vb.) bende ne kadar kalabilir?


Ödünç alınan materyallerin 15 (on beş) gün içerisinde teslimi gerekmektedir.

 

Ödünç aldığım kitabın iade süresini nasıl uzatabilirim?


Kütüphaneye gelmeden, ödünç alınan kitapların yenileme yani uzatma işlemi yapılabilir. Ayrıntılı bilgiyi aşağıdan alabilirsiniz.
Uzatma işlemi, en erken eserin iade etme tarihinden 5 (beş) gün önce yapılabilir. Bir defaya mahsus 15 (on beş) günlük süre uzatımı yapılabilir.
Teslim gününde ve teslim günü geçtiğinde süre uzatımı yapılamaz. 

Kitap süresi uzattırmak için kullanabileceğiniz telefon numaralarımız ve internet adresimiz :     

Tel No: 0 482 462 17 90  |  koha.ekutuphane.gov.tr

Ödünç aldığınız kitapların süresini internet üzerinden uzatabilmeniz için  koha.ekutuphane.gov.tr adresine girerek,  sağ üst tarafta "Hesabınız İle Oturum Açın"  butonundan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. 

Sisteme Giriş Bilgileri 
Kullanıcı adı   : T.C. Kimlik Numaranız
Şifre             : T.C. Kimlik Numaranız


(Sisteme giriş yaptıktan sonra lütfen şifrenizi değiştiriniz.)
Eğer şifreniz aktif değilse kütüphanemiz ile iletişime geçerek aktive ettirebilirsiniz. 

 

Ödünç alınan kitapları geç getirdiğimde ne olur?


Ödünç aldığı kitabı geç getirmiş kullanıcılara kütüphane yönetimi tarafından ilk seferinde kitabı geç getirdiği süre kadar, ikinci seferinde 3 (üç) ay, üçüncü gecikmede 6 (Altı) ay olmak üzere hak mahrumiyeti uygulanır.

Ödünç aldığı kitabı zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, kitabı teslim edinceye kadar yeni kitap ödünç verilmez.
 

Ödünç aldığım kitabı kaybedersem ne olur?


Ödünç aldığı kitabı kaybeden, zarar veren, yıpratan okuyucu; kitabın yenisini temin etmek zorundadır. Aldığı kitabı iade etmeyen kullanıcılar hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.
 

Hangi durumlarda bilgi vermeliyim?


Adres, telefon ve e-posta değişikliklerinde bilgi verilmesi gerekmektedir. 

 

Kitap bağışlayabilir miyim?


Evet bağışta bulunabilirsiniz. Bağışta bulunmak için ön bilgi almak isterseniz Halkla İlişkiler Birimimizle irtibata geçebilirsiniz. 0 482 462 17 90ÇALIŞMA SALONUNUN İŞLEYİŞİÇalışma salonları hangi saatler arası açık?


Çalışma salonlarımız Haftaiçi ve Cumartesi günleri 08.00-17.00 saatleri arasında açık olup, kapalı olacağı tarihlerin duyurusu sosyal medya ve web sitemizin duyurular bölümünden yapılmaktadır.
Çalışma salonları kaç adet ve kaç kişilik?


1 adet çalışma salonumuz bulunmaktadır. Salonumuzun kapasitesi 30 kişiliktir.Çalışma/Okuma salonlarına giriş nasıl olmaktadır?


Çalışma salonlarımızı kullanmanız için kütüphanemize üye olmanız gerekmektedir. Üyelikle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 
 


TEKNİK BİLGİLER


ISBN nedir?


Açılımı: Internationational Standart Book Number (Uluslararası Standart Kitap Numarası)... Türkiye’de şubesi bulunan uluslararası kitap numarası üreten bir ajanstır. Daha fazla bilgi için tıklayınız...
KOHA nedir?


Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm halk kütüphanelerinde kullanılan, Ö/AKK(Özgür ve Açık Kaynak Kodlu) bir kütüphane otomasyon yazılımıdır. Yazılım dünyada birçok kurum, üniversite, okul ve halk kütüphanesinde kullanılmaktadır. Yapılan kitap taramaları ve kütüphanede kullanılan ödünç verme sistemi bu yazılım üzerinde yapılandırılmıştır. Erişim için tıklayınız. 

 

Kitap sırtlarındaki numaralar ne anlama geliyor?


Yer numarasını oluşturan harf ve rakamların ne ifade ettiğini anlamakta ne kadar başarılıysanız kitabın raflardaki yerini o oranda hızlı ve kolay bulabilirsiniz.

ABD'li Kütüphaneci Melvil Dewey'in bulduğu ve onun adıyla anılan Dewey Onlu Sınıflama Sistemi (Dewey Decimal Classification (DDC))’dir. Dewey Onlu Sınıflama Sisteminde; kitaplar konularına göre gruplandırılmakta ve konular sayısal ifadelerle tanımlanarak; hiyerarşik bir sayısal düzene göre raflara sıralanmaktadır. Böylece araştırma yapılan bir konuya ilişkin tüm kitaplara bir arada erişim sağlanmaktadır.
Dewey Onlu Sınıflama Sisteminde 10 ana konu grubu vardır. Bu 10 ana konu grubu kendi içinde alt konulara bölünmektedir.


000 Genel Konular
100 Felsefe- Psikoloji
200 Din
300 Sosyal Bilimler
400 Dil Bilim
500 Kuramsal Bilimler
600 Uygulamalı Bilimler
700 Sanatlar
800 Edebiyat
900 Tarih - Coğrafya - Yaşam Öyküsü


Yer numarası: Aradığınız kaynağın tam olarak hangi rafta, hangi sırada olduğunu gösteren ve eserin kolayca bulunmasına olanak veren numaradır. Sınıflama numarası, yazar numarası, yayın tarihi, varsa cilt/kopya bilgisinden oluşur. Kitaplar bu numaraya göre raflarda dizilidir.


Yer göstermede amaç; aranan materyale rafta erişim sağlamaktır.


Sınıflama Numarası: Kitabın genel konusunun hangi alana girdiğini gösteren sınıflandırma harfini ifade eder.


Yazar Numarası: Yazarın soyadının ilk üç harfinden oluşur.


Yıl: Kitabın yayımlandığı tarihi ifade etmektedir.

 
Kitap sırtlarındaki etiket renkleri ne anlama geliyor?


Kitaplar konularına göre sınıflandırılmıştır. Ana konular 10’a ayrılmıştır. İşte kitap sırtlarındaki her renk bu konuların her birini gösterir. 


KÜTÜPHANE KURALLARI NELERDİR?Genel Kurallar


Kütüphaneler; yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin her kesiminin her türlü bilgi gereksinimlerini karşılayarak bulunduğu yörenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan kuruluşlardır. Bu çerçevede verilecek hizmetlerin, kullanıcılara en iyi şekilde sunulabilmesi ve geliştirilebilmesi için kütüphane kurallarına uyulması gerekmektedir.

 • Kütüphaneye girerken cep telefonları sessiz konumda tutulur ve içeride kullanılmaz.
 • Gürültüye sebep olacak her türlü davranıştan kaçınılır.
 • Kütüphaneye su dışında hiçbir yiyecek ve içecek ile girilmez.
 • Kütüphane içinde tütün ve tütün mamulleri içilmez. İçenler hakkında yasal işlem uygulanır.
 • Kütüphane materyallerine ve eşyalarına zarar verilmez.
 • Kütüphane kapanış saatinden 15 dk. önce salonlar boşaltılır.
 • Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.
 

Ödünç Verme Kuralları:

 • Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olmalıdır.
 • Kütüphane üyeliğine başvuru için TC Kimlik numarasını veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarasını” gösterir belge yeterlidir.
 • Kullanıcılar üye kartı veya TC Kimlik numarasını (yabancı kullanıcılar için yabancı kimlik numarasını) gösterir belge ödünç alma işlemini gerçekleştirir
 • Kullanıcıya kütüphane üyelik formu imzalatılır.
 • Kullanıcılara danışma kaynakları ve sıklıkla aranan materyaller ödünç verilmez.
 • Kullanıcılara bir seferde üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.
 • Ödünç verme süresi kitaplar için 15 gün, kitap dışı materyaller için 7 gündür.
 • Ödünç alınan eserlerin zarar verilmeden zamanında iadesi esastır.
 • Üzerinde süresi dolmuş materyal bulunan kullanıcılara, üzerlerindeki materyalleri iade etmedikçe, yeni materyal ödünç verilemez.
 • Zamanında iade edilmeyen materyaller için, ilgiliye e-posta, SMS ve mektup ile hatırlatmada bulunularak, iade edilmesi istenir.
 • İade edilmeyen, kullanılmayacak derecede yıpratılan ya da kaybedilen materyaller için kütüphane yönetimi tarafından, eserin piyasadan temin edilmesi , temin edilemiyorsa rayiç bedelini ödenmesi istenebilir.